Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Participatietraject naam

Gezocht: nieuwe naam voor campus Kerkplein

25-09-2023

De metamorfose van het voormalige gemeentehuis aan het Kerkplein tot hedendaags trefcentrum verloopt zoals gepland. De werken aan het dak van zowel het historische gedeelte in de Kerkstraat als het nieuwe gedeelte langs de Koning Albertlaan zijn gestart. Met het optrekken van de gevel krijgt het nieuwe gedeelte steeds meer zijn uiteindelijke vorm. In de komende weken volgen de glaspartijen. Naam gezocht Het trefcentrum zal functies herbergen zoals de centrale bibliotheek van Pelt, een raadszaal voor de gemeenteraadszittingen, en een fysiek onthaal van Huis van het Kind Pelt. Door deze verscheidenheid aan functies dekken “gemeentehuis” of “bibliotheek” niet langer de lading. De gemeente Pelt start daarom een participatietraject om samen met de Peltenaren te zoeken naar een nieuwe naam voor het gemeenschapshuis aan de Dommel. Voorstellen indienen In een eerste fase van het naamgevingstraject kan iedereen voorstellen indienen via www.participelt.be/kerkplein, één van de balies van gemeentehuis Oude Markt of de Peltse bibliotheken of 011 94 94 94. Een voorstel indienen kan tot uiterlijk zondag 5 november. Vervolg In een tweede fase zullen de voorstellen beoordeeld worden door een jury die een selectie maakt. Deze selectie zal in een derde fase tijdens de laatste twee weken van december ter stemming voorgelegd worden aan de Peltenaren. De bekendmaking van de nieuwe naam is voorzien voor de gemeentelijke nieuwjaarsborrel op zondag 7 januari. Ik dien een voorstel in Naast via Participelt, kan je eveneens een voorstel indienen bij de balies van de beide bibliotheken, het algemeen nummer 011 94 94 94 of contacteer onze medewerker participatie Greet Sleurs via 011 94 93 71. Via het platform Participelt kan je de reeds ingediende voorstellen bekijken of ze steunen met een 'like'.

Voormalig gemeentehuis wordt modern en duurzaam gemeenschapshuis

24-05-2023

Het voormalige gemeentehuis aan het Kerkplein is begonnen aan zijn metamorfose tot hedendaags trefcentrum. Het historische gedeelte langs de Kerkstraat wordt in de radicale make-over geïntegreerd. Centraal in het complex zal de gloednieuwe bibliotheek van Pelt staan. Het nieuwe centrum zal tevens de locatie zijn voor de zittingen van de gemeenteraad, de huwelijken en officiële ontvangsten. Het Huis van het Kind krijgt een fysiek onthaal in het gebouw. Vanaf het begin van de fusie heeft Pelt geijverd voor een persoonlijke, efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening in duurzame, centraal gelegen, gebouwen. Intussen zijn alle administratieve diensten samengebracht in het uitgebreide gemeentehuis aan de Oude Markt en de technische diensten in de vernieuwde site aan de Lieven Bauwenslaan.  Met de verbouwing van het voormalige gemeentehuis aan het Kerkplein wordt er een nieuwe mijlpaal aan toegevoegd. Het wordt een trefcentrum met daarin de raadzaal voor de gemeenteraadszittingen, functionele ruimtes voor vergaderingen en plaats voor officiële ontvangsten, huwelijken en ceremonies. Dankzij het fysieke onthaal van het Huis van het Kind Pelt, biedt het gebouw ruimte voor consultaties van Kind&Gezin, de Opvoedingswinkel en andere partners van het Huis van het Kind Pelt. Centraal in de make-over komt de nieuwe en eigentijdse centrale bibliotheek van Pelt: van gemeentehuis naar gemeenschapshuis. Het complex wordt opgebouwd volgens het concept van de ‘third place’, of ‘derde plek’: een plaats waar je bent als je niet thuis of op het werk bent. Belangrijk is dat je er jezelf veilig en thuis voelt, op een laagdrempelige manier waar ontmoeting centraal staat. De openingsuren zullen veel ruimer zijn dan die van de huidige bib, zowel ’s avonds als in het weekend. Ideaal voor een aangename middagpauze met een krant, boek of tijdschrift, maar eventueel ook als werkplek voor een uurtje of een korte pauze tussendoor, een klein overlegmomentje of als studieplek voor de Peltse jongeren. 75 % energiebesparing De gemeente besteedt bij de verbouwing bijzondere aandacht aan duurzaamheid. Pelt klopte daarvoor aan bij netbedrijf Fluvius. Met zijn ESCO-dienst adviseert het netbedrijf openbare besturen bij het inplannen van energiebesparende maatregelen en begeleidt het de steden en gemeenten bij de realisatie ervan. Primeur is dat het vernieuwde centrum verwarmd en gekoeld zal worden zonder fossiele brandstoffen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op geothermie en warmtepompen. Er komen tevens extra zonnepanelen op het dak. Alle nieuwe technieken tezamen realiseren een energiebesparing van liefst 75 %.  Met een investering van iets meer dan 8 miljoen euro is dit meteen een van de grootste ESCO-projecten die Fluvius zal realiseren. Publiekstrekker In het voorjaar van 2024 moet het gebouw klaar zijn. Pelt zal dan één van de mooiste en modernste bibliotheken van de provincie hebben: energiezuinig, met tal van zit- en leeshoekjes, een tribune voor lezingen, ruimte voor ontmoetingen en vooral een sprankelend nieuw stukje architectuur in het centrum, met zicht op de Dommel. Een echte publiekstrekker in Pelt. Naam gezocht Door de vele functies die het gebouw zal herbergen dekken “gemeentehuis” of “bibliotheek” niet langer de lading. Dit bijzonder centrum dat ter beschikking staat van de gehele gemeenschap, mag een passende naam dragen. De gemeente Pelt zal daarom een participatietraject starten om samen met de Peltenaren te zoeken naar een nieuwe naam voor het gemeenschapshuis aan de Dommel. Wil je uitgenodigd worden om mee te denken over de naam van het gebouw en over andere nieuwe projecten, laat dan je contactgegevens achter via dit formulier.   Het meisje op de foto is Ella Meliado, de eerste Peltse ‘fusie’-baby (geboren op 3 januari 2019) die nu nog steeds in Pelt woont. Zij mocht mee de bouwwerken symbolisch op gang brengen.  

Oud gemeentehuis Kerkplein wordt modern trefcentrum

29-10-2021

De gemeenteraad van 28 oktober 2021 heeft het ontwerp goedgekeurd van de verbouwing van het gemeentehuis aan het Kerkplein. Het wordt een radicale make-over, met integratie van het historische gedeelte. Centraal in het complex staat de gloednieuwe bibliotheek. Ook de raadzaal, ruimtes voor ontvangsten, huwelijken en ceremonies worden er in ondergebracht. Het Huis van het Kind Pelt en Kind & Gezin krijgen er eveneens een stek. Tegen eind 2023 moet het gebouw in gebruik genomen worden. Klik hier voor een virtuele rondleiding door het complex.  Het ontwerp is voortgevloeid uit een ruim opgezet participatietraject. De gemeente is daarbij aan de slag gegaan met de bezoekers van de bibliotheek, de gebruikers van het Huis van het Kind, kinderen en jongeren uit Pelt en de betrokken gemeentelijke diensten. Die brachten een aantal waardevolle ideeën aan, zoals een laagdrempelig en warm gebouw, een ontmoetingsplaats voor alle generaties en doelgroepen en een ruimte waar de burger zelf gebruik van kan maken en kan vormgeven. Die ideeën leidden naar het concept van de ‘Third Place’, of simpelweg de derde plek, een plaats waar je verblijft als je niet thuis of op het werk bent. Derde plekken zijn vaak publieke ruimtes. Belangrijk is dat de gebruikers er zich veilig en thuis voelen, dat ze relevant zijn en dat ze zonder kosten toegankelijk zijn voor iedereen. Het vernieuwde gebouw zal daarom veel ruimte bieden waar kinderen, jongeren, ouders en ouderen kunnen verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. De organisatie van de bibliotheek wordt gebaseerd op de Open Library-technologie, die overkomt van de Scandinavische landen. Daarbij is de bibliotheek, naast de gewone uren met dienstverlening, ook onbemand geopend. Zo staan de publieke ruimte en de collectie van de bib maximaal en in alle vrijheid open voor de Peltenaren. Het laat het ook toe om jongeren veel studieruimte aan te bieden. Tenslotte wordt er bij de verbouwing bijzondere aandacht besteed aan duurzaamheid. Primeur is dat het gebouw verwarmd zal worden zonder fossiele brandstoffen. Het gebouw zal bijna energie neutraal (BEN) worden. Er is naast het isoleren en duurzame technieken ook gefocust op duurzaam hergebruik van materialen. Zo wordt enkel het gebouw van de jaren 80’ afgebroken. De fundering ervan wordt volledig hergebruikt. Met de realisatie van deze verbouwing krijgt Pelt één van de mooiste en modernste bibs van de provincie: energiezuinig, met tal van zit- en leeshoekjes, een tribune voor lezingen en vooral een sprankelend nieuw stukje architectuur in het centrum, met zicht op de Dommel. Als de Dommel binnenkort bovendien ook meer plek krijgt aan het Kerkplein, wordt de bib ongetwijfeld een echte publiekstrekker in Pelt. De kosten worden geraamd op bijna 5,7 miljoen euro excl. Btw.

Meer nieuws & activiteiten

Meedenkers

Wil jij meedenken over Pelt en invloed hebben op hoe Pelt er in de toekomst uit ziet? Geef je contactgegevens door en ontvang enkele keren per jaar nieuws over nieuwe projecten of een vrijblijvende uitnodiging voor bevragingen of een workshop.

Hou me op de hoogte van nieuwe projecten