Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Stemmen op selectie namen

De selectie die de jury maakte van max. 5 namen zal ter stemming worden voorgelegd aan de Peltenaren. Elke Peltenaar die op 1 december 2023 in Pelt geregistreerd staat en geboren is in het jaar 2017 of eerder, kan één stem uitbrengen: online of op papier bij de Peltse bibliotheken.

Stemmen kan van vrijdag 15 december tot uiterlijk zondag 31 december middernacht.

Wanneer er voor eenzelfde rijksregisternummer twee stemmen binnenkomen (digitaal en/of fysiek) telt enkel de stem die chronologisch eerst ontvangen werd.