Pesten

Tijdens de gesprekken rond het thema ‘psychisch welbevinden’ ging het gesprek met een 8-jarig meisje al heel snel over het feit dat ze vroeger werd gepest…

Dat had een grote impact op haar gehad.  Ze schreef zelf een lied over pesten.