Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Blog

Workshopreeks met kinderen speelpleinwerking

20-10-2022

Ook in de tweede fase van het project Peltorama 2050 focussen we op diegenen die de grootste impact van het project zullen ervaren, namelijk de kinderen en jongeren. Daarom trokken we midden augustus naar de gemeentelijke speelpleinwerking 'De Speelvogels', voor drie workshops van telkens een 2-tal uur met kinderen tussen 9 en 13 jaar. De toekomstige kindvriendelijke ruimtelijke ontwikkeling in Pelt. Hoe zien kinderen dat zelf? Dat was het uitgangspunt van dit korte traject. Met een reeks speelse methodieken, met opdrachten binnen en buiten, gingen we aan de slag.

We vroegen de kinderen o.m. wat er goed is aan Pelt en wat eerder een knelpunt. We gingen enkele keren met de kinderen op stap en vroegen hen het ons en andere grote mensen ter plekke te laten zien. Er kwamen dingen naar boven rond voorzieningen (speelplekken, bibliotheek, sporthal, ...), verkeersveiligheid en veiligheid in het algemeen.

Daarnaast lieten we de kinderen een oefening doen rond het invullen van ruimte met woningen en voorzieningen als scholen, winkels, speeltuinen, ... Hoe plaatsen kinderen woningen en voorzieningen in een vooraf afgebakend stuk? Kiezen ze voor alleenstaande of geschakelde woningen? Zetten ze appartementen? Waar plaatsen ze de voorzieningen? Dichtbij de woningen of verder af? Voorzien ze groen? Boeiende vragen waar nog boeiendere antwoorden op kwamen.

De gemeente liet zich voor dit traject begeleiden door Peter Dekeyser van Kind & Samenleving. Het verslag kan hier ingekeken worden.

 

Nieuws

Buurtbewoners reageren op voorontwerp pleintje Kolisheide

07-07-2022

In 2021 is de gemeente Pelt ingegaan op de vraag van een aantal buurtbewoners om het pleintje in het binnengebied aan de Kolisheide in te richten tot een speel- en buurtpleintje. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om samen met de buurt een plan op te maken om dit pleintje in te richten.

Begin dit jaar kregen buurtbewoners de kans een eigen ontwerp voor het plein door te geven aan de gemeente. De landschapsarchitect is vervolgens met de ingediende ideeën aan de slag gegaan. Hij heeft de haalbaarheid ervan onderzocht op vlak van o.a. onderhoud en budget. Hieruit is een eerste ontwerp voortgekomen.

Samen met de buurt zullen we het ontwerp verder verfijnen. Als kindvriendelijke gemeente vinden we de mening van de kinderen daarbij heel belangrijk. Daarom nodigen we buurtbewoners en hun gezin uit om feedback te geven op het eerste ontwerp van het plein. 

Begin juli stonden de medewerkers van de gemeente op het pleintje om feedback te verzamelen. Wie er niet kon bij zijn, had de mogelijkheid het voorontwerp en bijhorende uitleg online te bekijken en meteen te reageren.

Na de zomer zal de landschapsarchitect alle feedback analyseren en waar mogelijk meenemen in aanpassingen aan het ontwerp. Dit zal leiden tot het definitieve ontwerp. Na het realiseren van nog enkele andere buurtpleintjes, verwachten we de beplanting in het najaar van 2023 te kunnen aanbrengen, zodat de buurt in het voorjaar van 2024 van het pleintje zal kunnen genieten.

Heb je nog vragen, stel ze dan aan medewerker Greet Sleurs via participatie@gemeentepelt.be of 011 94 93 71.

We hopen samen met de buurtbewoners te komen tot een mooie en aangename plek in de buurt met hopelijk veel speelplezier en babbelgenot!

Nieuws

Nieuw speelpleintje voor kinderen van buurt Den Tichel

25-04-2022

Op zondag 24 april werd in Pelt speelpleintje Den Tichel officieel geopend. Het pleintje is gelegen aan de kruising van de Volmolenstraat en de Jachtweg langs het kanaal. Het pleintje is er eentje op wijkniveau en kwam ook tot stand in dialoog met de buurtbewoners. 

De gemeente Pelt werd de afgelopen jaren verschillende keren door bewoners van Broeseind gecontacteerd met de vraag om een speel- en buurtpleintje te creëren langs het kanaal ter hoogte van Den Tichel. De grond is eigendom van de Vlaamse Waterweg. De gemeente ging ermee in overleg en kreeg het akkoord om hier een speel- en buurtpleintje te creëren.

De landschapsarchitect ging vervolgens aan de slag om een ontwerp te tekenen, rekening houdend met de afspraken met de Vlaamse Waterweg en met het gewenste schaalniveau. Het is immers de bedoeling dat het pleintje zich richt op de kinderen en jongeren van de aangrenzende straten.

Bijna vanzelfsprekend leunt de inrichting van het pleintje thematisch aan bij de aanwezigheid van het kanaal, met onder andere een boot en een vlot met reddingsboei als speelelementen.

Daarom stelde de gemeente bijna twee jaar geleden het uitgebreide actieplan ‘Kindvriendelijk Pelt’ op. De gemeente kreeg daarvoor van de Vlaamse overheid trouwens het label ‘Kindvriendelijke Gemeente’. Kinderen en jongeren moeten zich goed voelen in Pelt. De gemeente wil hen daarom onder andere aantrekkelijke woon- en leefomgevingen aanbieden. Pleintje Den Tichel is een mooi voorbeeld van een concreet project dat past in dit streven.  Het is nu aan de kinderen om er hun fantasie bot te vieren. (Foto's Jens Veraa)

Nieuws

Verjaardagsfeest kindvriendelijk Pelt

16-11-2021
Op 13 november overhandigde minister van jeugd Benjamin Dalle de oorkonde van ‘kindvriendelijke gemeente’ aan Pelt. Eén jaar na de gemeente het label kreeg. Om dit te vieren werden ouders, kinderen en jongeren uitgenodigd om het verjaardagsfeest bij te wonen in de nieuwe brede school Lindelhoeven.   Kinderen en jongeren zijn een van de belangrijkste doelgroepen van de fusiegemeente. Sinds 2020 heeft Pelt nog meer vooruitgang geboekt op kindvriendelijk vlak. Zo werd er voor de allerjongste inwoners een babytheek uitgebouwd. Voor jeugd van 12 tot 25 jaar oud opende laatst een OverKop-huis. Het kamp- en vakantieaanbod voor kinderen werd verbreed. Er gingen talrijke meedenkmomenten door met de 143 jonge ‘gezichten’ van Pelt. En binnenkort worden ook de plannen voor een nieuwe vestiging voor het Huis van het Kind realiteit.   Dit alles mag gezien worden, ook dus door de minister van jeugd Benjamin Dalle. Bij aankomst werd hij ontvangen door enkele jonge gezichten en OverKop-medewerkers. Vervolgens kreeg hij een rondleiding door het nieuwe schoolgebouw. Daarna mochtenen alle bezoekers zich verwachten aan taart en muziek van dj Tony de Ruyter. Rapper van Peltse bodem ‘Rian Snoeks’ brachtt zijn hitnummer ‘cool kids’, dat hij op vraag van gemeente Pelt schreef. Intussen is hij een van de jongerenambassadeurs van de Warmste Week (StuBru).   Speciaal voor het feest was ook de Cosmogolem van Pelt door de gemeentewerf opgefrist. Deze gigantische houten reus werd in 2012 gebouwd door leerlingen houtbewerking van TIO en is ontworpen door kunstenaar Koen Van Mechelen. Hij staat symbool voor kinderrechten, hoop en een goede toekomst voor alle kinderen. Via een luikje ter hoogte van zijn hart, konden kinderen en jongeren zaterdag hun droom of wens aan hem bezorgen. Kortom, het was een dag van, voor en door kinderen en jongeren.   Foto: Paul smeets
Nieuws

BKO Pelt gaat op zoek naar een nieuwe naam

03-06-2021

Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) Pelt is bij de fusie van de gemeenten Neerpelt en Overpelt ontstaan als een samen gaan van de BKO’s van de vroegere gemeenten (Robbedoes en ’t Ravotterke).

Om nog meer naar buiten te komen als één geheel willen we graag een eigen naam voor BKO Pelt vastleggen en loskomen van de vroegere namen. We willen dit op korte termijn doen, nog voor de zomer, en dit graag samen met de medewerkers, kinderen en gezinnen van BKO Pelt. Hieronder lees je meer over het traject dat we samen met jullie willen doorlopen.

 

Eerste fase: voorstellen indienen

In een eerste fase (donderdag 3 juni tot woensdag 16 juni 16 uur) kan iedereen (medewerkers, kinderen, ouders, Peltenaren, etc.) voorstellen indienen voor de nieuwe naam. Je kan één of meerdere voorstellen indienen via ons digitaal participatieplatform: www.participelt.be/kindvriendelijkpelt.

Na goedkeuring, is elk voorstel zichtbaar op het platform. Zo kunnen anderen geïnspireerd raken door jouw voorstel en misschien met een nog beter idee komen. Voorstellen die je leuk vindt, kan je een ‘duimpje’ geven.

 

Tweede fase: voorstellen selecteren

In de tweede fase (woensdag 16 juni tot vrijdag 18 juni 12 uur) kunnen alle medewerkers van BKO Pelt uit alle voorstellen van namen hun favoriete voorstellen kiezen. De voorstellen worden gerangschikt naar populariteit. De drie populairste voorstellen van namen gaan naar de laatste fase.

 

Derde fase: stemmen op drie voorstellen

In de derde fase (vrijdag 18 juni tot woensdag 23 juni) mogen alle kinderen van BKO Pelt die geboren zijn in 2014 of eerder, hun stem uitbrengen op de drie populairste voorstellen uit fase twee. Elk kind zal maar één keer kunnen stemmen.

Woensdag 23 juni om middernacht wordt de stemming afgesloten. De naam die de meeste stemmen verzamelde, wordt de nieuwe naam van BKO Pelt.

 

Bekendmaking

De nieuwe naam zal op maandag 28 juni eerst bekend gemaakt worden bij de medewerkers en kinderen van BKO Pelt. Achteraf onthullen we de naam voor iedereen via de communicatiekanalen van gemeente Pelt.

 

Oproep voorstellen indienen

De eerste fase is inmiddels van start gegaan. We willen zoveel mogelijk voorstellen voor de nieuwe naam verzamelen. Hoe meer voorstellen, hoe groter de kans dat er een heel leuke naam tussen zit. Jouw voorstel inspireert iemand anders misschien ook tot een nog leuker idee. Uiteraard mogen zowel kinderen als ouders meedenken en voorstellen indienen.

Jouw idee(ën) kan je nog tot woensdag 16 juni 16 uur hier indienen: www.participelt.be/kindvriendelijkpelt Na goedkeuring door een moderator, wordt je voorstel gepubliceerd en ontvang je hier een mailtje over.

Nieuws

Pelt krijgt label 'Kindvriendelijke Gemeente' en zoekt 10 gezichten

15-12-2020
Gemeente Pelt zet hard in op kindvriendelijkheid. Met 80 concrete actiepunten wil Pelt ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zich goed voelen in hun gemeente. Daarvoor wordt Pelt nu beloond met het label ‘Kindvriendelijke Gemeente’. Label

Pelt krijgt het label ‘Kindvriendelijke Gemeente’ (virtueel) uit handen van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle. Het label erkent steden en gemeenten die aantonen dat ze een lange termijnambitie hebben om te werken aan de kindvriendelijkheid van hun beleid. Pelt is een van de twee Limburgse gemeenten die het label krijgen voor de periode 2020-2025.

Focus op kinderen en jongeren

Al tijdens de voorbereiding van de fusie beslisten de toenmalige schepencolleges om te werken aan een strategisch, doelgericht en breedgedragen beleid gericht op de kinderen en jongeren van Pelt. Om dat engagement nog meer kracht bij te zetten werd kindvriendelijkheid opgenomen in het eerste meerjarenplan van Pelt als één van de vier speerpunten.

80 concrete actiepunten

Pelt volgde het traject ‘Kindvriendelijke Gemeente’ om dit streven te vertalen in een concreet actieplan. Het kreeg hiervoor de steun van Bataljong, een netwerk van experts op vlak van lokaal beleid voor kinderen en jongeren. Maar liefst 450 kinderen en jongeren gaven hun input. Ook 265 volwassenen - waaronder ouders, schooldirecties, partners van het Huis van het Kind en gemeentediensten - werkten mee aan het omvangrijke actieplan.

Het plan omvat 80 concrete actiepunten, met als doel een warme en uitdagende omgeving te creëren waar kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn en maximale kansen en steun krijgen. Het gaat om bestaande initiatieven die worden verdergezet en om nieuwe acties die in de komende maanden en jaren op poten worden gezet.

Zo zal de behoefte en haalbaarheid van een jongerenontmoetingscentrum onderzocht worden, wordt de Babytheek verder uitgewerkt, krijgt de jonge Peltse rapper Rian Snoeks ondersteuning bij de promotie van zijn nummer over mentaal welzijn, wordt geïnvesteerd in jeugdverenigingen en jongerencultuur, worden drempels weggenomen voor financieel kwetsbare gezinnen zodat ze (vaker) kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, komt er een permanente dialoog met kinderen en jongeren ...

Samenwerking

Natuurlijk stopt het niet nu Pelt het actieplan klaar heeft en zich officieel Kindvriendelijke Gemeente mag noemen. De komende maanden en jaren zal veel geïnvesteerd worden om kinderen en jongeren te helpen, te steunen, naar hen te luisteren en hen kansen te geven. Intensieve samenwerking met de kinderen en jongeren, hun ouders en de partnerorganisaties is de sleutel om te komen tot een échte kindvriendelijke gemeente.

Gezichten gezocht

Het gemeentebestuur zoekt 10 kinderen en jongeren die de gezichten willen worden van kindvriendelijk Pelt. Peltse kinderen van 6 tot en met 18 jaar kunnen zich aanmelden op www.gemeentepelt.be/gezicht.

Nieuws

Actieplan 'Kindvriendelijk Pelt' goedgekeurd

31-08-2020
Eind augustus keurde de gemeenteraad het actieplan 'Kindvriendelijk Pelt' goed. Het actieplan werd opgesteld met de steun van Bataljong, een netwerk van experts op vlak van lokaal beleid voor kinderen en jongeren.   Het actieplan is het resultaat van het traject dat we doorliepen en waarbij we in overleg gingen met meer dan 450 kinderen en jongeren en 265 volwassenen (waaronder ouders, leerkrachten en leden van partnerorganisaties zoals Kind en Gezin). Het plan moet Pelt als kindvriendelijke gemeente op de kaart zetten. Drie hoofdthema’s

In het meerjarenplan werd reeds opgenomen dat Pelt een kindvriendelijke gemeente wil zijn. Het actieplan benadrukt die doelstelling rond drie hoofdthema’s:

Zorgen voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen met voldoende en aangepaste ruimte voor kinderen en jongeren. De weerbaarheid en mentale gezondheid van kinderen en jongeren verhogen. Permanent in dialoog gaan met kinderen, jongeren en hun ouders. Gerichte acties

Om de doelstellingen te realiseren, zullen gerichte acties genomen worden. Zo komen er onder meer fiets- en voetgangersvriendelijke verbindingen aan schoolomgevingen, wordt er gewerkt aan een fysiek Huis van het Kind, zal onderzocht worden of er behoefte is aan een jongerenontmoetingscentrum en of het haalbaar is in Pelt en krijgen jongeren een duidelijke stem in beslissingen van de gemeente via onder meer een jeugdraad. Het volledige actieplan is beschikbaar op www.gemeentepelt.be/beleidsplannen.

Nieuws

De stem van kinderen en jongeren

16-09-2019

In de tweede fase van het traject Kindvriendelijk Pelt gingen we met heel wat kinderen en jongeren in gesprek over het thema 'inspraak'. Meer specifiek: hoe kan de gemeente kinderen en jongeren beter betrekken bij projecten die ook van belang zijn voor kinderen? Hoe vinden kinderen en jongeren gemakkelijker hun weg naar de gemeente als ze een idee of voorstel voor Pelt hebben?

 

We spraken de afgelopen maanden met 100-den kinderen en jongeren over dit thema. Midden oktober zullen we een volledig zicht hebben op de resultaten. Wat we nu al onthouden hebben is het volgende:

- kinderen en jongeren hebben niet altijd een goed beeld van wat een gemeente allemaal doet en waarvoor ze bij een gemeente terecht kunnen. Velen laten horen dat het ver van hun bed is, en dat dit voor hen zo prima is. Ze lijken vooral geboeid door projecten die concreet zijn en rechtstreeks invloed op hen hebben, zoals de plannen voor de nieuwe school en kinderopvang in Lindelhoeven;

- als je kinderen en jongeren wil bereiken moet je naar hen toe gaan (bijvoorbeeld via de scholen) en hen inschakelen als ambassadeurs en woordvoerders;

- een kinderraad en jeugdraad kan werken om de kloof tussen de gemeente en de jonge Peltenaren kleiner te maken. Belangrijk is dan wel dat de raden divers zijn samengesteld (bijvoorbeeld afvaardiging per school) en dat kinderen en jongeren weten wie van hun school hier een zitje in heeft;

- communicatie mag flitsender, laagdrempeliger en meer op maat van kinderen en jongeren;

- er is interesse in politiek en lokale verkiezingen. Wel vragen kinderen en jongeren informatie op hun maat, zowel over partijprogramma's als het systeem van de verkiezingen (o.m. hoe stem ik geldig?).

Wil jij hier graag nog belangrijke zaken aan toevoegen, laat het ons weten via participatie@gemeentepelt.be.