Actieplan 'Kindvriendelijk Pelt' goedgekeurd

Eind augustus keurde de gemeenteraad het actieplan 'Kindvriendelijk Pelt' goed. Het actieplan werd opgesteld met de steun van Bataljong, een netwerk van experts op vlak van lokaal beleid voor kinderen en jongeren.
 
Het actieplan is het resultaat van het traject dat we doorliepen en waarbij we in overleg gingen met meer dan 450 kinderen en jongeren en 265 volwassenen (waaronder ouders, leerkrachten en leden van partnerorganisaties zoals Kind en Gezin). Het plan moet Pelt als kindvriendelijke gemeente op de kaart zetten.

Drie hoofdthema’s

In het meerjarenplan werd reeds opgenomen dat Pelt een kindvriendelijke gemeente wil zijn. Het actieplan benadrukt die doelstelling rond drie hoofdthema’s:

  1. Zorgen voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen met voldoende en aangepaste ruimte voor kinderen en jongeren.
  2. De weerbaarheid en mentale gezondheid van kinderen en jongeren verhogen.
  3. Permanent in dialoog gaan met kinderen, jongeren en hun ouders.

Gerichte acties

Om de doelstellingen te realiseren, zullen gerichte acties genomen worden. Zo komen er onder meer fiets- en voetgangersvriendelijke verbindingen aan schoolomgevingen, wordt er gewerkt aan een fysiek Huis van het Kind, zal onderzocht worden of er behoefte is aan een jongerenontmoetingscentrum en of het haalbaar is in Pelt en krijgen jongeren een duidelijke stem in beslissingen van de gemeente via onder meer een jeugdraad. Het volledige actieplan is beschikbaar op www.gemeentepelt.be/beleidsplannen.