Gemeentelijk klimaatactieplan

De provincie Limburg wil tegen uiterlijk 2050 klimaatneutraal zijn.
 
Om dit doel te bereiken, heeft de provincie drie streefdoelen:
  1. Vooreerst een beperking van de CO2-uitstoot met minimaal 30% tegen 2020 en minimaal 40% tegen 2030.
  2. Ten tweede werk maken van optimale duurzame energie-opwekking en maximale energie-efficiëntie.
  3. En tenslotte zet de provincie ook in op klimaatadaptatie, want de klimaatverandering heeft gevolgen voor alle maatschappelijke sectoren.
Elke Limburgse gemeente vormt een belangrijke schakel in de realisatie van deze ambitieuze provinciale doelstellingen. 
 
In oktober 2015 lanceerde de Europese Commissie het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. Bijna al de Limburgse gemeenten ondertekenden het convenant en engageren zich zo om tegen 2030 de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 40% te doen dalen. 
 
Ook de toenmalige gemeenten Overpelt en Neerpelt ondertekenden het convenant. De gemeente Pelt wil haar bijdrage leveren om de klimaatverandering sterk te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. We stelden hiervoor het klimaatactieplan Pelt 2030 op.
 
Het klimaatactieplan Pelt 2030 vormt naast een analyse van de uitgangssituatie en reeds behaalde resultaten sinds 2011, vooral een toelichting van de ambitie en toekomstvisie met hier bij voorgestelde maatregelen en acties. We willen graag in gesprek gaan met geïnteresseerde Peltenaren over deze ambitie en de stappen die we best zetten om deze ambitie te realiseren.
 
Op zondagvoormiddag 9 februari organiseren we een workshop en nodigen we iedereen uit om mee te denken over het gemeentelijk klimaatbeleid en het klimaactieplan Pelt 2030. Wil je graag meedenken? Schrijf je hier in.