Meedenkers gezin

Opgelet: omwille van de uitbraak van het COVID-19 virus (corona) wordt het startmoment van de meedenkers gezin afgelast. We gaan later op zoek naar een nieuwe datum om iedereen die mee wil nadenken over een gezinsvriendelijk beleid samen te brengen.

De gemeente Pelt wilt het samenwerkingsverband van het Huis van het Kind verder ontwikkelen als hét netwerk voor het lokale gezinsbeleid.  Samen met professionele partners binnen gezinsbeleid en opvoedingsondersteuning én (groot)ouders, willen we verder blijven werk maken van sterke, inhoudelijke acties op maat van de gezinnen, met aandacht ook voor de meest kwetsbare gezinnen.

Op woensdag 18 maart willen we iedereen die mee wil denken over het thema 'gezin' samenbrengen. We vertellen vertellen jullie over onze droom en vragen jullie om mee te denken hoe we deze droom kunnen waarmaken.

 

Onze droom

In 2030 is Pelt een gemeente waar gezinnen veerkrachtig en weerbaar zijn. Ze weten waar ze terecht kunnen als het moeilijker gaat. Ze genieten volop van een aangename omgeving, met aandacht voor vrijetijd, mobiliteit en wonen. Naar kinderen en jongeren wordt écht geluisterd en er wordt met hen in dialoog gegaan.

We kunnen onze droom enkel realiseren met de Peltenaren. Welke stappen moeten we nu zetten om deze droom binnen 10 jaar te realiseren?

 

Denk jij mee?

Bezorg ons je idee online

Heb je nu al een idee dat je wil delen? Bezorg ons je idee online via www.participelt.be/kindvriendelijkpelt en dit uiterlijk 19 april. Je kan er ook de ideeën van andere bekijken en er op reageren.

 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.