home-page
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Ruimtelijke beleidsvisie samen met inwoners uittekenen

Met Peltorama 2050 wil de gemeente Pelt onderzoeken hoe we lokaal een antwoord kunnen bieden op uitdagingen op het vlak van klimaat, demografie, biodiversiteit en mobiliteit. In de volgende drie jaar willen we met Peltenaren op verschillende momenten in gesprek gaan om zo hun ideeën mee te nemen in een strategische visie op ruimte in Pelt.

 

Om alle ruimtelijke functies op elkaar af te stemmen, maakten Overpelt en Neerpelt vroeger al elk een ruimtelijk structuurplan. Als fusiegemeente Pelt willen we met Peltorama 2050 daarop verder bouwen en onderzoeken welke keuzes op vlak van ruimte mee een antwoord kunnen bieden aan globale uitdagingen zoals klimaatverandering, demografie, verlies aan biodiversiteit. Het doel: een plan met een vernieuwde visie en een daarop aangepast beleid.

Dit beleidsplan helpt ons goede ruimtelijke keuzes te maken voor later. Waar en hoe willen we bouwen? Hoe zorgen we voor een goede leefbaarheid van de kernen? Welk deel blijft natuur? Bovendien moet er ook plaats zijn voor kwaliteitsvol wonen én efficiënte mobiliteit.

 

Participatieproces

Het doel van Peltorama 2050 is om iedereen te laten meedenken over deze ruimtelijke visie. Het wordt een grote denkoefening waar zowel jong als oud bij betrokken worden. We willen op die manier de komende jaren samen met de inwoners en andere belanghebbenden tot een gedragen visie komen. De finale beslissing over dit beleidsplan wordt midden 2023 door de gemeenteraad genomen.

Het participatieproces zal drie jaar duren en bestaat uit verschillende etappes. Zo zal er onder andere een enquête worden verspreid, houden we een denkoefening met schoolkinderen, gaan we in dialoog met inwoners en worden er informatiesessies gehouden.

 

Eerste stappen

In de eerste fase die einde maart start kunnen Peltenaren zich informeren of hun stem laten horen via:

  • Bevraging Peltorama: een online enquête van een 10-tal minuten. In te vullen tot uiterlijk zondag 11 april. Een papieren versie is te verkrijgen aan de onthaalbalies van de twee gemeentehuizen. Vul de enquête hier in.
  • Digitale infosessie over de inhoud van het project en het participatieproces: dinsdag 30 maart om 19.30 uur. Ontvangst vanaf 19.15 uur. Registreren kan hier.
  • Samenstelling en eerste bijeenkomst P50: een groep Peltenaren die gedurende het traject een 3-tal keer samenkomt en intensiever mee denkt. Meer info vind je hier.

Alle info hierover is terug te vinden op www.gemeentepelt.be/peltorama2050.

In de periode 1 tot 30 juni en 1 september tot 30 oktober volgen respectievelijk een publieke consultatie van de conceptnota die de ambities en krachtlijnen omvat, en de raadpleging van de kennisgevingsnota van de planMER.

 

Meer info

 In de week van 22 maart krijgen alle inwoners van Pelt een flyer over Peltorama 2050 in de brievenbus.