Meedenken via de P50

Een strategische visie schrijven over hoe Pelt er in 2050 op ruimtelijk vlak kan uitzien is geen sinecure. Omdat het een grote opgave is, willen we dit zeker niet enkel van achter ons bureau schrijven, en de inwoners van Pelt de kans bieden intensief mee te denken. We gingen op zoek naar een 50-tal Peltenaren en noemen deze groep de P50.

Een 60-tal Peltenaren van verschillende achtergrond, geslacht en leeftijd stelden zich kandidaat om mee te denken binnen de P50. Tussen de lente van 2021 en de zomer van 2022 is de P50 4 keer samengekomen om hun ideeën en mening te delen. 

Omwille van hun mandaat in andere bestuurlijke organen waren leden van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de GECORO uitgesloten van deelname.