Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Regels voor stemmen op favoriete naam

Wanneer stemmen?

Stemmen op je favoriete naam voor het gebouw aan het Kerkplein kan van vrijdag 15 december 2023 9 uur tot uiterlijk zondag 31 december 2023 middernacht.

Wie kan stemmen?

Alle personen die op 1 december 2023 geregistreerd stonden als inwoner van Pelt en geboren zijn op 31 december 2017 of eerder zijn stemgerechtigd. Inwoners geboren op 1 januari 2018 of later zullen niet kunnen stemmen.

Stemgerechtigden zullen één keer hun stem kunnen uitbrengen. Ter controle wordt het rijksregisternummer gevraagd. Dit nummer wordt vergeleken met een lijst van rijksregisternummers.

De lijst van rijksregisternummers van stemgerechtigden werd getrokken op 5 december 2023. Personen waarvan de woonstverandering eerder doorgegeven werd, maar op 5 december nog niet verwerkt werd, kunnen toch stemmen na contactname uiterlijk 28 december 2023 via participatie@gemeentepelt.be.

Hoe stemmen?

Om fouten in de notitie van het rijksregisternummer, onduidelijke handschriften en dubbele stemmen zoveel mogelijk uit te sluiten heeft stemmen via de website www.participelt.be/kerkplein de absolute voorkeur.

Stemmen kan met elke computer, tablet of smartphone. Tijdens de openingsuren kan dit op computers van bib Neerpelt en bib Palethe. Vraag gerust hulp aan een medewerker.

Lukt dit niet? Neem uiterlijk 28 december telefonisch contact op met de dienst communicatie en participatie via 011 94 94 88.

Geldig stemmen

Elke stemgerechtigde krijgt slechts één stem.

Na het afsluiten van de stemperiode zullen er, op basis van rijksregisternummer, controles worden uitgevoerd. Wanneer er toch meerdere stemmen voor eenzelfde rijksregisternummer ontvangen worden, geldt enkel de eerste stem.

Bij vermoeden van misbruik kunnen we na de stemperiode enkele checks doen, zoals bijvoorbeeld op IP-adres.

Meldingen/vragen/klachten

Meldingen, vragen of klachten over de stemprocedure kunnen gericht worden aan de medewerker participatie Greet Sleurs via participatie@gemeentepelt.be of 011 94 93 71.

Deel op facebook
Deel op twitter