Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Verslag participatietraject 2022

Het participatietraject over de mogelijkheid om het ontmoetingscentrum in het kerkgebouw onder te brengen, kadert in een ruimer project, namelijk de realisatie van een brede school voor Grote Heide.
Het gemeentebestuur onderzoekt 2 mogelijke pistes:

  • Een nieuwbouw in functie van uitbreiding voor ontmoetingscentrum Pax, Pelter Kids en de school op de huidige locatie.
  • Het kerkgebouw betrekken in de uitbouw van de ‘brede school’ en het ontmoetingscentrum in Grote Heide.

Rekening houdend met de meningen en ideeën van de inwoners die deelnamen aan het participatietraject worden de kosten en voor- en nadelen van beide opties vergeleken en wordt zo de haalbaarheid van beide opties beoordeeld.

Het participatietraject bestond uit een samenkomst met de leerlingen van Basisschool De Regenboog op 11 maart, een inloopweekend op 12 en 13 maart en een ideeënavond dat op 24 maart georganiseerd werd. Daarnaast konden de inwoners van Grote Heide van 3 maart tot en met 31 maart hun ideeën indienen via Participelt.be of via e-mail.


Het verslag vind je hier.

Deel op facebook
Deel op twitter