Onze droom

Pelt wil in 2030 een bruisende, energieke gemeente zijn waar kinderen en jongeren zich thuis voelen en kunnen opgroeien tot gelukkige en weerbare jongvolwassenen. De publieke ruimte is ingericht op maat van kinderen en jongeren met aandacht voor mobiliteit en wonen: groen, veilig, buurtgericht en duurzaam.

Vanuit de basisbehoeften en rechten van alle kinderen en jongeren wordt er gewerkt aan brede kansen en talentontwikkeling, met aandacht voor kinder(kans)armoede. De meest kwetsbare doelgroepen worden niet uit het oog verloren.

Pelt is een open en bereikbare gemeente die samenwerkt met diverse partners; echt naar kinderen, jongeren en ouders luistert en met hen in dialoog gaat. De communicatie is bovendien op maat van kinderen en jongeren.

 

Denk je mee?

Welke stappen zetten we nu best om deze droom binnen 10 jaar te realiseren? Geef je idee live of online.

We focussen op de thema's ruimte, welbevinden en participatie (de prioritaire thema's binnen het traject Kindvriendelijk Pelt).

- Ruimte, subthema's: spelen, bewegen, ontmoeten, buiten- en binnenruimte, infrastructuur, mobiliteit, wonen, ...
- Welbevinden, subthema's: geestelijke gezondheid, pesten, weerbaarheid, … Kortom: je goed in je vel voelen.
- Participatie, subthema's: deelnemen aan activiteiten (sport, cultuur, onderwijs, …), je mening kunnen en durven geven, samen met anderen en de gemeente aan een nieuwe (kind- en gezindsvriendelijke) toekomst willen én kunnen bouwen, samenwerking met externe partners, …

 

Inspiratie nodig?

Doelgroepen

Misschien krijg je nog meer ideeën als je verschillende doelgroepen in je achterhoofd houdt zoals zwangeren, baby's, peuters, kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren.

Niveau van actie

Misschien krijg je nog meer ideeën als je in je achterhoofd houdt dat acties mogen geformuleerd worden op verschillende niveaus:

- Welke acties kan je zelf doen om de droom mee te realiseren?
- Welke acties kan je samen met je gezin, je buurt, je vereniging, je organisatie of je school doen?
- Welke acties kan de gemeente doen?