Traject

Kinderen, jongeren en hun ouders zijn belangrijk in Pelt!  Onder begeleiding van de Bataljong (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten) zijn we de uitdaging aangegaan aan om het intensieve traject ‘Kindvriendelijke steden en gemeenten’ te doorlopen.

In de eerste fase van het traject Kindvriendelijk Pelt bepaalden we waarop de gemeente prioritair wil inzetten. Dit deden we aan de hand van cijfermateriaal, enquêtes en focusgroepen. In de tweede fase bepalen we toekomstige acties via participatieve workshops en methodieken op maat van kinderen en jongeren.

In de tweede fase van het project (het belevingsonderzoek) focussen we ons op de volgende thema’s:

  • ruimte
  • psychisch welbevinden
  • participatie: kinderen en jongeren een stem geven

Hieronder een greep uit de verschillende belevingsonderzoeken en methodieken:

- We trokken naar lagere en secundaire scholen om rechtstreeks met kinderen en jongeren in gesprek te gaan en we spraken kinderen aan tijdens creaworkshops en op Buitenspeeldag. 
- Verder gingen we zowel met de kinderraad als met jongeren van het secundair in gesprek over participatie.
- Via de 'droomhuis-methodiek' en het 'moodboard' over wonen kregen we een betere kijk op hoe kinderen en jongeren hun eigen woning – en alles wat daarbij hoort – ervaren. 
- Heel wat Peltse kinderen gingen op pad met go pro’s om de (on??)veilige (school)routes in kaart te brengen.
- Ten slotte trokken we nog naar het Valkenhof, kinderopvang Ravotterke en SPW voor belevingsonderzoeken.

Deze belevingsonderzoeken leverden een schat aan informatie op die meegenomen werd in het strategisch meerjarenplan van gemeente Pelt.

In het voorjaar van 2020 wordt er voortgewerkt aan een strategische visie voor Kindvriendelijk Pelt met doelstellingen en concrete acties.