Waarom werd het vorige concept (halfverzonken parkeerkelder) verlaten?

Hier zijn verschillende redenen voor:

  • Een parkeerbehoeftestudie wees uit dat de bezettingsgraad van de huidige parkeerplaatsen op en rond het Marktplein gemiddeld rond de 50% ligt en dat het niet nodig is op het Marktplein het huidig aantal parkeerplaatsen aan te houden;
  • De halfverzonken parkeerkelder had een hoog kostenplaatje;
  • Het vorig concept was erg ‘verhard’. De klimaatverandering en toenemende kans op wateroverlast dwingt ons te ontharden en maximaal water ter plaatse te laten insijpelen.