home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Participatietraject 2016-2017

In het voorjaar van 2016 startte de toenmalige gemeente Neerpelt een participatietraject op om samen met haar inwoners, ondernemers en bezoekers een nieuw Marktplein te ontwerpen. Het traject omvatte onder meer een bevraging, twee 'Marktcafés' en tussentijdse overlegmomenten van een stuurgroep met de meest nauw betrokkenen. 

Bevraging juni 2016

De bevraging werd op een 3-tal weken tijd 570 keer ingevuld door een mix van omwonenden, Neerpeltenaren en bezoekers van het Marktplein. De bevraging legde een aantal behoeften bloot:

  • enerzijds functionele behoeften zoals parking, bereikbaarheid, orde en netheid;
  • anderzijds gevoelsmatige behoeften zoals de nood aan uitstraling van een park, gezelligheid, een kloppend hart en ruimte voor ontmoeting en kleine evenementen.

Een uitgebreide presentatie van de resultaten van de bevraging vind je hier.

Marktcafé juli 2016

Tijdens het eerste Marktcafé deden een 70-tal deelnemers mee aan een brainstormsessie over mogelijke ideeën voor het plein. Dat gebeurde op basis van de resultaten van de bevraging. De ideeën werden op de avond zelf verwerkt tot een visueel verslag.

Visueel verslag eerste Marktcafé

 

Tweede Marktcafé en overleg stuurgroep

Tijdens het Marktcafé eind oktober 2016 kregen een 80-tal deelnemers het eerste schetsontwerp te zien. Daarop konden ze vervolgens in kleine groepjes feedback geven.

Doorheen 2017 werd het schetsontwerp met een stuurgroep van gemeente, omwonenden en handelaars verder verfijnd, telkens op basis van input uit eerdere participatiemomenten.