Skip to main content
home-page

Vervolg

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt op basis van alle elementen (o.m. participatietraject, studies, ...) een beslissing over het uiteindelijke ontwerp. Dat wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad. Verwacht wordt dat dit in het najaar van 2022 gebeurt.

Daarna kan de procedure starten voor de realisatie. Als alles volgens planning verloopt, kunnen we in de zomer van 2024 genieten van een nieuw Marktplein.