Marktcafés en overleg stuurgroep

Marktcafé juli 2016

Tijdens het eerste Marktcafé deden een 70-tal deelnemers mee aan een brainstormsessie over mogelijke ideeën voor het plein. Dat gebeurde op basis van de resultaten van de bevraging. De ideeën werden op de avond zelf verwerkt tot een visueel verslag.

Visueel verslag eerste Marktcafé

 

Tweede Marktcafé en overleg stuurgroep

Tijdens het Marktcafé eind oktober 2016 kregen een 80-tal deelnemers het eerste schetsontwerp te zien. Daarop konden ze vervolgens in kleine groepjes feedback geven.

Doorheen 2017 werd het schetsontwerp met een stuurgroep van gemeente, omwonenden en handelaars verder verfijnd, telkens op basis van input uit eerdere participatiemomenten.

 

'Oogst' participatietraject 2016-2017 als basis voor een nieuw ontwerp

Het doorlopen traject uit 2016-2017, helpt nu om te versnellen bij de uitwerking van een nieuw concept. Alle feedback die toen verzameld werd, vormt samen een stevige basis om op voort te bouwen aan een nieuw ontwerp.

Deze basis wordt nu aangevuld met bijkomende feedback. Het College van Burgemeester en Schepenen zal vervolgens beslissen welke verdere aanpassingen moeten gebeuren aan het ontwerp.