Skip to main content
home-page
13 nov

Mobiliteit Herent

13-11-2023

Na een geslaagde terugkoppeling rond de buurtanalyse van Herent hebben we de bezorgdheden die jullie ons meldden rond de mobiliteit doorgegeven aan onze collega’s in het gemeentebestuur. Hieronder vinden jullie de punten terug: Er rijdt veel zwaar (sluip)verkeer door Herent: Er is een mobiliteitsplan voorbereiding waarin voorzien wordt om het doorgaand verkeer in Herent-Herenterdijk-Heesakkerstraat en Spoorwegstraat te ontmoedigen en de doortocht veiliger te maken. Dit plan gaat over een herinrichting van het verkeer binnen Herent. De doelstelling hiervan is het zwaar verkeer én sluipverkeer te verminderen door verschillende aanpassingen. Er is veel sluipverkeer dat door het Vrankenveld rijdt: Hier gaat een verkeerstelling gebeuren. Zo krijgt de gemeente een zicht op het probleem. De voorrangsregels van Herent zorgen voor verwarring: Dit zal uniform gemaakt worden in het kader van het voorziene mobiliteitsplan en de daaruit volgende verkeersaanpassingen. Er wordt weinig rekening gehouden met het éénrichtingsverkeer in de Willebrordusstraat: Dit wordt mee opgenomen bij de herinrichting van Herent Verschillende oversteekplaatsen voor fietsers worden beschreven als onveilig: Fietsroutenetwerk en garage Bollen: Hiervoor bekijken we verschillende mogelijkheden Willebrordusstraat en Olmenstraat: Dit punt gaat mee opgenomen worden in de plannen voor het herinrichten van verkeer binnen Herent. Peerderbaan en Torenstraat: Het kruispunt heeft een veilige oversteek voor fietsers van Herent naar de Torenstraat. De oversteekplaats ligt wat verder weg van het kruispunt omdat dit veiliger is. Fietsers volgen het fietspad naar de veilige oversteekplaats echter niet. Er wordt gesproken over de herinrichting van het verkeer binnen Herent, een (groot) project waar er veel tijd en onderzoek aan vooraf gaat. Dit zijn dus geen werken die op korte termijn al kunnen starten. Vaak gaat het over meerdere jaren om de procedure van studie, overleg met externe partners zoals De Lijn en nutsmaatschappijen, aanvraag vergunningen, aanbesteding en uitvoering van de werken te doorlopen.  Mochten er nog vragen zijn dan horen we het uiteraard graag!

Blog

Buurtbewoners reageren op voorontwerp pleintje Kolisheide

07-07-2022

In 2021 is de gemeente Pelt ingegaan op de vraag van een aantal buurtbewoners om het pleintje in het binnengebied aan de Kolisheide in te richten tot een speel- en buurtpleintje. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om samen met de buurt een plan op te maken om dit pleintje in te richten. Begin dit jaar kregen buurtbewoners de kans een eigen ontwerp voor het plein door te geven aan de gemeente. De landschapsarchitect is vervolgens met de ingediende ideeën aan de slag gegaan. Hij heeft de haalbaarheid ervan onderzocht op vlak van o.a. onderhoud en budget. Hieruit is een eerste ontwerp voortgekomen. Samen met de buurt zullen we het ontwerp verder verfijnen. Als kindvriendelijke gemeente vinden we de mening van de kinderen daarbij heel belangrijk. Daarom nodigen we buurtbewoners en hun gezin uit om feedback te geven op het eerste ontwerp van het plein.  Begin juli stonden de medewerkers van de gemeente op het pleintje om feedback te verzamelen. Wie er niet kon bij zijn, had de mogelijkheid het voorontwerp en bijhorende uitleg online te bekijken en meteen te reageren. Na de zomer zal de landschapsarchitect alle feedback analyseren en waar mogelijk meenemen in aanpassingen aan het ontwerp. Dit zal leiden tot het definitieve ontwerp. Na het realiseren van nog enkele andere buurtpleintjes, verwachten we de beplanting in het najaar van 2023 te kunnen aanbrengen, zodat de buurt in het voorjaar van 2024 van het pleintje zal kunnen genieten. Heb je nog vragen, stel ze dan aan medewerker Greet Sleurs via participatie@gemeentepelt.be of 011 94 93 71. We hopen samen met de buurtbewoners te komen tot een mooie en aangename plek in de buurt met hopelijk veel speelplezier en babbelgenot!