Conceptnota

Op basis van de participatie in de eerste fase van Peltorama 2050 werd een conceptnota geschreven waarin de ideeën van het toekomstig ruimtelijk beleid vorm krijgen. Je vindt de volledige conceptnota hier.

Een korte samenvatting van de conceptnota kan je hier bekijken. Deze 10 panelen staan ook opgesteld als openluchttentoonstelling langs de Dommel aan het Kerkplein.

Feedback

Je kunt nog tot 16 juli op de conceptnota reageren via mail naar peltorama2050@gemeentepelt.be of schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen, Oude Markt 2, 3900 Pelt.

Fase II

Nadat iedereen de kans heeft gekregen om te reageren op de conceptnota, is fase I afgerond en kan fase II starten. Daarvoor organiseert de gemeente in de loop van dit najaar dorpsdebatten, workshops met jongeren en een dialoogcafé. Ook de P50 zal eind juni een eerste keer samenkomen.