home-page
home-page

Conceptnota

Op basis van de participatie in de eerste fase van Peltorama 2050 werd een conceptnota geschreven waarin de ideeën van het toekomstig ruimtelijk beleid vorm krijgen. Je vindt de volledige conceptnota hier.

Een korte samenvatting van de conceptnota kan je hier bekijken. Deze 10 panelen stonden ook opgesteld als openluchttentoonstelling langs de Dommel aan het Kerkplein.

Feedback

Je kon tot 16 juli 2021 op de conceptnota reageren via mail naar peltorama2050@gemeentepelt.be of schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen, Oude Markt 2, 3900 Pelt.

Fase II

Nadat iedereen de kans had gekregen om te reageren op de conceptnota, was fase I afgerond en kon fase II starten. Daarvoor organiseerde de gemeente in de loop van het najaar 2021 dorpsdebatten. De P50 is in deze fase 4 keer samengekomen.
In de zomer van 2022 volgde een workshopreeks met kinderen.

Synthesenota

De ‘synthesenota’ is een antwoordnota op de reacties die binnenkwamen op de publieke consultatie over de conceptnota. Alle reacties van inwoners en de adviezen van andere overheden werden samengevat in deze nota. Daarnaast werd telkens een antwoord geformuleerd over hoe we de reactie of bezorgdheid meenemen in de uitwerking van het ruimtelijk beleidsplan.
De synthesenota vind je hier.