Participatiemomenten in fase één

In de eerste fase van het project, die liep tot de zomer van 2021, keken we heel breed. Vanuit globale uitdagingen als klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, vergrijzing, etc. formuleerden we ambities voor Pelt op ruimtelijk vlak. 

We wilden Peltenaren betrekken bij het formuleren van deze ambities: welke ambitie hebben inwoners voor Pelt en hoe hoog willen we de lat leggen? Daarnaast inventariseerden we hoe Peltenaren kijken naar hun gemeente: op welke plekken en aspecten zijn we trots; wat kan er op ruimtelijk vlak beter? 

We hebben onder meer onderstaande stappen gezet om Peltenaren te betrekken:

Wil je verder op de hoogte blijven van het project, registreer je dan hier.