Participatiemomenten in fase één

In de eerste fase van het project, die loopt tot de zomer van 2021, kijken we heel breed. Vanuit globale uitdagingen als klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, vergrijzing, etc. formuleren we ambities voor Pelt op ruimtelijk vlak. 

We willen Peltenaren betrekken bij het formuleren van deze ambities: welke ambitie hebben inwoners voor Pelt en hoe hoog willen we de lat leggen? Daarnaast inventariseren we hoe Peltenaren kijken naar hun gemeente: op welke plekken en aspecten zijn we trots; wat kan er op ruimtelijk vlak beter? 

We zetten onder meer volgende stappen om Peltenaren te betrekken:

Wil je verder op de hoogte blijven van het project, registreer je dan hier.