Skip to main content
home-page
home-page

Kennisgevingsnota van de plan-MER

Kennisgevingen - Gemeente Pelt

Fase I

Tijdens de eerste fase werd op basis van participatie een conceptnota opgesteld. Deze conceptnota vormt de eerste stap in het planningsproces om na te denken hoe de gemeente Pelt er in de toekomst zou kunnen uitzien.
Fase I werd afgerond nadat iedereen de kans had gekregen om hierop te reageren.

Fase II

De tweede fase was de fase waarin de ideeën en suggesties verder uitgewerkt werden. Fase II startte met dorpsdebatten die dieper ingingen op de noden en mogelijkheden in de verschillende kerkdorpen. Het studiebureau OMGEVING was met deze input aan de slag gegaan en nam de suggesties en opmerkingen mee in de uitwerking per dorp.
Daarnaast volgde de raadpleging over de kennisgevingsnota van de plan-MER.

Plan-MER

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, werd een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin was de publicatie van een kennisgevingsnota. De kennisgevingsnota vind je hier. In deze nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. Een korte samenvatting van de kennisgevingsnota kan je hier bekijken.

Aangezien de gemeente ook in deze fase rekende op inspraak van haar inwoners, werd je  van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure over de kennisgevingsnota.

Je kon van 28 februari 2022 tot en met 28 april 2022 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kon de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moesten worden en de manier waarop dat het best kon gebeuren. Bovendien kon je voorstellen formuleren voor alternatieven.

Reageren op de kennisgeving

Je moest je reactie binnen de wettelijke termijn van 60 dagen (uiterlijk op 28 april 2022) bezorgen. Dat kon bij voorkeur via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). Je kon je reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Mer in Brussel of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

Departement Omgeving
Team Mer
Plan-MER voor het ruimtelijk beleidsplan Peltorama 2050 (PL0271)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be