Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Evaluatie proefopstellingen Overpelt-Fabriek en Sint-Huibrechts-Lille

Eind april zijn in Overpelt-Fabriek en Sint-Huibrechts-Lille proefopstellingen voor het verkeer ingevoerd. Het doel van deze proefopstellingen is de verkeersveiligheid en leefkwaliteit binnen de woonkern verbeteren, in de eerste plaats voor voetgangers en fietsers.

Nu iedereen de kans heeft gehad om de proefopstellingen uitgebreid te testen en te ervaren, willen we de veranderingen samen met alle betrokkenen evalueren. Inwoners en bezoekers kunnen hun ervaringen delen door:

  • de bevraging in te vullen. Dit kan online of door een papieren versie af te halen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis (Oude Markt 2). We verloten 20 Winkelhierbonnen van elk 10€ onder de deelnemers;
  • deel te nemen aan één van de evaluatiemomenten eind augustus. Meer info en inschrijven: https://www.gemeentepelt.be/evaluatiemoment of 011 94 94 94.

Ontvangen feedback zal afgetoetst worden aan de doelstelling van het project. De feedback, verkeerstellingen en andere beschikbare gegevens zullen samengenomen worden om te beslissen op welke manier de maatregelen worden bijgestuurd tot een definitief scenario.

De bijgestuurde maatregelen zullen via diverse kanalen gecommuniceerd worden zodat inwoners van de betrokken zone en andere belanghebbenden op de hoogte zijn.

Meer info over de proefopstellingen:

Deel op facebook Deel op twitter