Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Ruimte voor voetgangers en fietsers

Algemene tijdslijn

FASE 1

Bevraging via Maplix

FASE 2

Cocreatiesessie

FASE 3

Proefopstelling (3 maanden)

FASE 4

Evaluatie proefopstelling

FASE 5

Definitieve aanpassingen

Neerpelt-Centrum

Meer info

Overpelt-Centrum

Meer info

Overpelt-Fabriek

Meer info

Sint-Huibrechts-Lille

Meer info

Evaluatie proefopstellingen Overpelt-Fabriek en Sint-Huibrechts-Lille

20-07-2023

Eind april zijn in Overpelt-Fabriek en Sint-Huibrechts-Lille proefopstellingen voor het verkeer ingevoerd. Het doel van deze proefopstellingen is de verkeersveiligheid en leefkwaliteit binnen de woonkern verbeteren, in de eerste plaats voor voetgangers en fietsers. Nu iedereen de kans heeft gehad om de proefopstellingen uitgebreid te testen en te ervaren, willen we de veranderingen samen met alle betrokkenen evalueren. Inwoners en bezoekers kunnen hun ervaringen delen door: de bevraging in te vullen. Dit kan online of door een papieren versie af te halen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis (Oude Markt 2). We verloten 20 Winkelhierbonnen van elk 10€ onder de deelnemers; deel te nemen aan één van de evaluatiemomenten eind augustus. Meer info en inschrijven: https://www.gemeentepelt.be/evaluatiemoment of 011 94 94 94. Ontvangen feedback zal afgetoetst worden aan de doelstelling van het project. De feedback, verkeerstellingen en andere beschikbare gegevens zullen samengenomen worden om te beslissen op welke manier de maatregelen worden bijgestuurd tot een definitief scenario. De bijgestuurde maatregelen zullen via diverse kanalen gecommuniceerd worden zodat inwoners van de betrokken zone en andere belanghebbenden op de hoogte zijn. Meer info over de proefopstellingen: Proefopstelling Overpelt-Fabriek Proefopstelling Sint-Huibrechts-Lille

Start proefopstellingen in Overpelt-Fabriek en Sint-Huibrechts-Lille

06-04-2023

De gemeente Pelt gaat van start met proefopstellingen in Overpelt-Fabriek en Sint-Huibrechts-Lille om kleine ingrepen uit te testen om meer ruimte voor voetgangers en fietsers te voorzien in de dorpskernen. Zo wil de gemeente de veiligheid en leefbaarheid voor de actieve weggebruiker verhogen. De maatregelen gaan in op maandag 24 april. De proefopstellingen zullen minstens drie maanden blijven staan. Daarna volgt een evaluatie. Voor details over de proefopstelling in Overpelt-Fabriek, klik hier. Voor details over de proefopstelling in Sint-Huibrechts-Lille, klik hier.   Een nieuwe proefopstelling zorgt de eerste dagen voor aangepast 'zoekgedrag' van autobestuurders. Dit is misschien lastig in het begin, maar na een tijdje zal het verkeer zich stabiliseren en kunnen we het effect van de proefopstelling gaan onderzoeken. Ook het effect in andere straten in de buurt zal onderzocht worden. Na 3 maanden zullen ook bewoners en andere belanghebbenden hun ervaringen met de proefopstellingen kunnen meegeven. Feedback delen kan via een enquête, zowel digitaal als op papier, of tijdens een evaluatiesessie.  Ontvangen feedback, verkeerstellingen en andere beschikbare gegevens zullen samen genomen worden om te beslissen of de proefopstelling wordt bijgestuurd, permanent wordt gemaakt of wordt weggenomen. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe acties in dit project, laat je contactgegevens dan achter via dit formulier.    

Cocreatiesessies in Overpelt-Centrum en Neerpelt-Centrum

20-10-2022

Over enkele weken organiseert de gemeente twee cocreatiesessie in het kader van het project ‘Ruimte voor voetgangers en fietsers in de dorpskernen’.  Dat project wil de veiligheid en leefkwaliteit voor voetgangers en fietsers in de dorpen verbeteren. Het gaat niet om ingrepen met grote werken, maar om verbeteracties die op eerder korte termijn ingevoerd kunnen worden. De ingrepen worden samen met de wijk- en dorpsbewoners uitgewerkt. Voor elke dorpskern begint alles met een meedenkavond waarbij iedereen mee vorm kan geven aan de maatregelen. Na cocreatiesessies in Overpelt-Fabriek en Sint-Huibrechts-Lille, organiseren we nu sessies voor de dorpskernen van Overpelt-Centrum en Neerpelt-Centrum. Wil je meedenken over kleine ingrepen in deze dorpen, dan ben je van harte welkom op deze avonden. Overpelt-Centrum Waar? CC Palethe Wanneer? Donderdag 17 november om 19 uur Inschrijven? Uiterlijk woensdag 16 november via een mailtje aan planningenprojecten@gemeentepelt.be of een telefoontje naar 011 94 94 94.   Neerpelt-Centrum Waar? Zaal Dommelgalm Wanneer? Dinsdag 22 november om 19 uur Inschrijven? Uiterlijk maandag 21 november via een mailtje aan planningenprojecten@gemeentepelt.be of een telefoontje naar 011 94 94 94. We hopen van harte je te mogen verwelkomen.

Meer nieuws & activiteiten

Ruimte voor voetgangers en fietsers

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe acties binnen dit project, laat dan je contactgegevens achter.

Hou me op de hoogte