home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Ruimte voor voetgangers en fietsers

Algemene tijdslijn

FASE 1

Bevraging via Maplix

FASE 2

Cocreatiesessie

FASE 3

Proefopstelling (3 maanden)

FASE 4

Evaluatie proefopstelling

FASE 5

Definitieve aanpassingen

Neerpelt-Centrum

Meer info

Overpelt-Centrum

Meer info

Overpelt-Fabriek

Meer info

Sint-Huibrechts-Lille

Meer info

Vanaf 1 november nieuwe verkeersregels in Overpelt-Fabriek en Sint-Huibrechts-Lille

31-10-2023

Zowel in de kern van Sint-Huibrechts-Lille als in de tuinwijk van Overpelt-Fabriek zijn vanaf 1 november nieuwe verkeersregels van toepassing. Ze zijn het resultaat van het project ‘Ruimte voor voetgangers en fietsers’.  Dat heeft als doel de verkeersveiligheid en leefkwaliteit binnen de woonkernen te verbeteren, in de eerste plaats voor voetgangers en fietsers. 

 

Sinds april waren er proefopstellingen in beide woonkernen. Die waren het resultaat van een voortraject met de inbreng van, naast deskundigen, ook de bewoners. In augustus kregen die bewoners de kans om via een enquête en via een druk bijgewoond evaluatiemoment de opstellingen mee te beoordelen.

 

Bij de uitwerking van de definitieve regeling werd ruim rekening gehouden met de feedback van de bewoners. Die feedback werd aangevuld met de bevindingen van verkeersdeskundigen. De definitieve regeling werd als verkeersreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van donderdag 26 oktober. Het reglement gaat in op 1 november 2023. 

 

In Sint-Huibrechts-Lille gaat het om volgende maatregelen:

een fietszone in Lille Dorp en in het gedeelte van de Schoolstraat tussen Lille Dorp en het Wijerpad; een zone 30 km/u in het gebied tussen Oude Brugstraat en de kruispunten Fierkens-Heikant/Fierkens Broek, Heikant/Lille Dorp, Heikant/Lindestraat; Steenhovenlaan/Lindestraat, Schoolstraat/Lindestraat, Peerderbaan/Wijerpad, Peerderbaan/Lille Dorp; een verbod tot stilstaan en parkeren in beide rijrichtingen in Lille Dorp tussen huisnummer 21 en de Sint-Hubertusstraat. een verbod tot stilstaan en parkeren in beide rijrichtingen in de Smeelstraat tussen huisnummer 7 en huisnummer 11; afsluiting van de Sint-Hubertusstraat voor doorgaand verkeer door middel van verkeerspalen ter hoogte van huisnummer 3.

 

In Overpelt-Fabriek gaat het om volgende maatregelen:

een verbod voor alle verkeer in de Loodstraat en de Kapelanijstraat, uitgezonderd fietsers, bromfietsen klasse A en speedpedelecs; een snelheidsbeperking tot 30 km/u in de zone binnen het gebied Fabrieksstraat/Haltstraat/Leukenstraat en een gedeelte van de Tennislaan; een vervanging van de rotonde op het kruispunt Berkenlaan-Kanaalstraat door een rondpunt met bijbehorende voorrangsregeling zoals de overige kruispunten op deze weg; aanbrengen van wegversmallingen gekoppeld aan een voorrangsregeling in de Leukenstraat waarbij voorrang wordt gegeven aan het verkeer dat de wijk uitrijdt.

 

De regeling geldt dus permanent vanaf 1 november. De opstellingen op het terrein zijn op sommige plaatsen nog uitgewerkt met tijdelijke materialen. Die zullen vervangen worden door permanente opstellingen zodra een aannemer is aangesteld. De bewoners krijgen in de loop van de komende week nog een brief in de bus met de maatregelen.

 

Je kan de maatregelen en de plannetjes hieronder bekijken.

Start proefopstellingen in Overpelt-Fabriek en Sint-Huibrechts-Lille

06-04-2023

De gemeente Pelt gaat van start met proefopstellingen in Overpelt-Fabriek en Sint-Huibrechts-Lille om kleine ingrepen uit te testen om meer ruimte voor voetgangers en fietsers te voorzien in de dorpskernen. Zo wil de gemeente de veiligheid en leefbaarheid voor de actieve weggebruiker verhogen.

De maatregelen gaan in op maandag 24 april. De proefopstellingen zullen minstens drie maanden blijven staan. Daarna volgt een evaluatie.

Voor details over de proefopstelling in Overpelt-Fabriek, klik hier. Voor details over de proefopstelling in Sint-Huibrechts-Lille, klik hier.

 

Een nieuwe proefopstelling zorgt de eerste dagen voor aangepast 'zoekgedrag' van autobestuurders. Dit is misschien lastig in het begin, maar na een tijdje zal het verkeer zich stabiliseren en kunnen we het effect van de proefopstelling gaan onderzoeken. Ook het effect in andere straten in de buurt zal onderzocht worden.

Na 3 maanden zullen ook bewoners en andere belanghebbenden hun ervaringen met de proefopstellingen kunnen meegeven. Feedback delen kan via een enquête, zowel digitaal als op papier, of tijdens een evaluatiesessie. 

Ontvangen feedback, verkeerstellingen en andere beschikbare gegevens zullen samen genomen worden om te beslissen of de proefopstelling wordt bijgestuurd, permanent wordt gemaakt of wordt weggenomen.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe acties in dit project, laat je contactgegevens dan achter via dit formulier.

   
Meer nieuws & activiteiten

Ruimte voor voetgangers en fietsers

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe acties binnen dit project, laat dan je contactgegevens achter.

Hou me op de hoogte