Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Vanaf 1 november nieuwe verkeersregels in Overpelt-Fabriek en Sint-Huibrechts-Lille

Zowel in de kern van Sint-Huibrechts-Lille als in de tuinwijk van Overpelt-Fabriek zijn vanaf 1 november nieuwe verkeersregels van toepassing. Ze zijn het resultaat van het project ‘Ruimte voor voetgangers en fietsers’.  Dat heeft als doel de verkeersveiligheid en leefkwaliteit binnen de woonkernen te verbeteren, in de eerste plaats voor voetgangers en fietsers. 

 

Sinds april waren er proefopstellingen in beide woonkernen. Die waren het resultaat van een voortraject met de inbreng van, naast deskundigen, ook de bewoners. In augustus kregen die bewoners de kans om via een enquête en via een druk bijgewoond evaluatiemoment de opstellingen mee te beoordelen.

 

Bij de uitwerking van de definitieve regeling werd ruim rekening gehouden met de feedback van de bewoners. Die feedback werd aangevuld met de bevindingen van verkeersdeskundigen. De definitieve regeling werd als verkeersreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van donderdag 26 oktober. Het reglement gaat in op 1 november 2023. 

 

In Sint-Huibrechts-Lille gaat het om volgende maatregelen:

  • een fietszone in Lille Dorp en in het gedeelte van de Schoolstraat tussen Lille Dorp en het Wijerpad;
  • een zone 30 km/u in het gebied tussen Oude Brugstraat en de kruispunten Fierkens-Heikant/Fierkens Broek, Heikant/Lille Dorp, Heikant/Lindestraat; Steenhovenlaan/Lindestraat, Schoolstraat/Lindestraat, Peerderbaan/Wijerpad, Peerderbaan/Lille Dorp;
  • een verbod tot stilstaan en parkeren in beide rijrichtingen in Lille Dorp tussen huisnummer 21 en de Sint-Hubertusstraat.
  • een verbod tot stilstaan en parkeren in beide rijrichtingen in de Smeelstraat tussen huisnummer 7 en huisnummer 11;
  • afsluiting van de Sint-Hubertusstraat voor doorgaand verkeer door middel van verkeerspalen ter hoogte van huisnummer 3.

 

In Overpelt-Fabriek gaat het om volgende maatregelen:

  • een verbod voor alle verkeer in de Loodstraat en de Kapelanijstraat, uitgezonderd fietsers, bromfietsen klasse A en speedpedelecs;
  • een snelheidsbeperking tot 30 km/u in de zone binnen het gebied Fabrieksstraat/Haltstraat/Leukenstraat en een gedeelte van de Tennislaan;
  • een vervanging van de rotonde op het kruispunt Berkenlaan-Kanaalstraat door een rondpunt met bijbehorende voorrangsregeling zoals de overige kruispunten op deze weg;
  • aanbrengen van wegversmallingen gekoppeld aan een voorrangsregeling in de Leukenstraat waarbij voorrang wordt gegeven aan het verkeer dat de wijk uitrijdt.

 

De regeling geldt dus permanent vanaf 1 november. De opstellingen op het terrein zijn op sommige plaatsen nog uitgewerkt met tijdelijke materialen. Die zullen vervangen worden door permanente opstellingen zodra een aannemer is aangesteld. De bewoners krijgen in de loop van de komende week nog een brief in de bus met de maatregelen.

 

Je kan de maatregelen en de plannetjes hieronder bekijken.

Deel op facebook
Deel op twitter