home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Timing

De eerste fase (mobiliteitsbevraging) vond eind 2021 voor het hele grondgebied van Pelt plaats.

Daarna doorloopt elk van de 9 kerkdorpen een eigen traject met een cocreatiesessie, een proefopstelling op het terrein, een evaluatie, bijsturing en de definitieve invoering van de ingrepen. Momenteel wordt volgende planning aangehouden:

  • Overpelt-Fabriek en Sint-Huibrechts-Lille: voorjaar 2022 - najaar 2023;
  • Neerpelt-Centrum en Overpelt-Centrum: najaar 2022 - voorjaar 2024;
  • overige kerkdorpen: vanaf najaar 2023.
Deel op facebook
Deel op twitter