Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Nieuws

Nieuws

Voormalig gemeentehuis wordt modern en duurzaam gemeenschapshuis

24-05-2023

Het voormalige gemeentehuis aan het Kerkplein is begonnen aan zijn metamorfose tot hedendaags trefcentrum. Het historische gedeelte langs de Kerkstraat wordt in de radicale make-over geïntegreerd. Centraal in het complex zal de gloednieuwe bibliotheek van Pelt staan. Het nieuwe centrum zal tevens de locatie zijn voor de zittingen van de gemeenteraad, de huwelijken en officiële ontvangsten. Het Huis van het Kind krijgt een fysiek onthaal in het gebouw. Vanaf het begin van de fusie heeft Pelt geijverd voor een persoonlijke, efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening in duurzame, centraal gelegen, gebouwen. Intussen zijn alle administratieve diensten samengebracht in het uitgebreide gemeentehuis aan de Oude Markt en de technische diensten in de vernieuwde site aan de Lieven Bauwenslaan.  Met de verbouwing van het voormalige gemeentehuis aan het Kerkplein wordt er een nieuwe mijlpaal aan toegevoegd. Het wordt een trefcentrum met daarin de raadzaal voor de gemeenteraadszittingen, functionele ruimtes voor vergaderingen en plaats voor officiële ontvangsten, huwelijken en ceremonies. Dankzij het fysieke onthaal van het Huis van het Kind Pelt, biedt het gebouw ruimte voor consultaties van Kind&Gezin, de Opvoedingswinkel en andere partners van het Huis van het Kind Pelt. Centraal in de make-over komt de nieuwe en eigentijdse centrale bibliotheek van Pelt: van gemeentehuis naar gemeenschapshuis. Het complex wordt opgebouwd volgens het concept van de ‘third place’, of ‘derde plek’: een plaats waar je bent als je niet thuis of op het werk bent. Belangrijk is dat je er jezelf veilig en thuis voelt, op een laagdrempelige manier waar ontmoeting centraal staat. De openingsuren zullen veel ruimer zijn dan die van de huidige bib, zowel ’s avonds als in het weekend. Ideaal voor een aangename middagpauze met een krant, boek of tijdschrift, maar eventueel ook als werkplek voor een uurtje of een korte pauze tussendoor, een klein overlegmomentje of als studieplek voor de Peltse jongeren. 75 % energiebesparing De gemeente besteedt bij de verbouwing bijzondere aandacht aan duurzaamheid. Pelt klopte daarvoor aan bij netbedrijf Fluvius. Met zijn ESCO-dienst adviseert het netbedrijf openbare besturen bij het inplannen van energiebesparende maatregelen en begeleidt het de steden en gemeenten bij de realisatie ervan. Primeur is dat het vernieuwde centrum verwarmd en gekoeld zal worden zonder fossiele brandstoffen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op geothermie en warmtepompen. Er komen tevens extra zonnepanelen op het dak. Alle nieuwe technieken tezamen realiseren een energiebesparing van liefst 75 %.  Met een investering van iets meer dan 8 miljoen euro is dit meteen een van de grootste ESCO-projecten die Fluvius zal realiseren. Publiekstrekker In het voorjaar van 2024 moet het gebouw klaar zijn. Pelt zal dan één van de mooiste en modernste bibliotheken van de provincie hebben: energiezuinig, met tal van zit- en leeshoekjes, een tribune voor lezingen, ruimte voor ontmoetingen en vooral een sprankelend nieuw stukje architectuur in het centrum, met zicht op de Dommel. Een echte publiekstrekker in Pelt. Naam gezocht Door de vele functies die het gebouw zal herbergen dekken “gemeentehuis” of “bibliotheek” niet langer de lading. Dit bijzonder centrum dat ter beschikking staat van de gehele gemeenschap, mag een passende naam dragen. De gemeente Pelt zal daarom een participatietraject starten om samen met de Peltenaren te zoeken naar een nieuwe naam voor het gemeenschapshuis aan de Dommel. Wil je uitgenodigd worden om mee te denken over de naam van het gebouw en over andere nieuwe projecten, laat dan je contactgegevens achter via dit formulier.   Het meisje op de foto is Ella Meliado, de eerste Peltse ‘fusie’-baby (geboren op 3 januari 2019) die nu nog steeds in Pelt woont. Zij mocht mee de bouwwerken symbolisch op gang brengen.  

Nieuws

Oud gemeentehuis Kerkplein wordt modern trefcentrum

29-10-2021

De gemeenteraad van 28 oktober 2021 heeft het ontwerp goedgekeurd van de verbouwing van het gemeentehuis aan het Kerkplein. Het wordt een radicale make-over, met integratie van het historische gedeelte. Centraal in het complex staat de gloednieuwe bibliotheek. Ook de raadzaal, ruimtes voor ontvangsten, huwelijken en ceremonies worden er in ondergebracht. Het Huis van het Kind Pelt en Kind & Gezin krijgen er eveneens een stek. Tegen eind 2023 moet het gebouw in gebruik genomen worden. Klik hier voor een virtuele rondleiding door het complex.  Het ontwerp is voortgevloeid uit een ruim opgezet participatietraject. De gemeente is daarbij aan de slag gegaan met de bezoekers van de bibliotheek, de gebruikers van het Huis van het Kind, kinderen en jongeren uit Pelt en de betrokken gemeentelijke diensten. Die brachten een aantal waardevolle ideeën aan, zoals een laagdrempelig en warm gebouw, een ontmoetingsplaats voor alle generaties en doelgroepen en een ruimte waar de burger zelf gebruik van kan maken en kan vormgeven. Die ideeën leidden naar het concept van de ‘Third Place’, of simpelweg de derde plek, een plaats waar je verblijft als je niet thuis of op het werk bent. Derde plekken zijn vaak publieke ruimtes. Belangrijk is dat de gebruikers er zich veilig en thuis voelen, dat ze relevant zijn en dat ze zonder kosten toegankelijk zijn voor iedereen. Het vernieuwde gebouw zal daarom veel ruimte bieden waar kinderen, jongeren, ouders en ouderen kunnen verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. De organisatie van de bibliotheek wordt gebaseerd op de Open Library-technologie, die overkomt van de Scandinavische landen. Daarbij is de bibliotheek, naast de gewone uren met dienstverlening, ook onbemand geopend. Zo staan de publieke ruimte en de collectie van de bib maximaal en in alle vrijheid open voor de Peltenaren. Het laat het ook toe om jongeren veel studieruimte aan te bieden. Tenslotte wordt er bij de verbouwing bijzondere aandacht besteed aan duurzaamheid. Primeur is dat het gebouw verwarmd zal worden zonder fossiele brandstoffen. Het gebouw zal bijna energie neutraal (BEN) worden. Er is naast het isoleren en duurzame technieken ook gefocust op duurzaam hergebruik van materialen. Zo wordt enkel het gebouw van de jaren 80’ afgebroken. De fundering ervan wordt volledig hergebruikt. Met de realisatie van deze verbouwing krijgt Pelt één van de mooiste en modernste bibs van de provincie: energiezuinig, met tal van zit- en leeshoekjes, een tribune voor lezingen en vooral een sprankelend nieuw stukje architectuur in het centrum, met zicht op de Dommel. Als de Dommel binnenkort bovendien ook meer plek krijgt aan het Kerkplein, wordt de bib ongetwijfeld een echte publiekstrekker in Pelt. De kosten worden geraamd op bijna 5,7 miljoen euro excl. Btw.

Nieuws

Participatietraject renovatie gemeentehuis Kerkplein van start

20-01-2021

Na de beëindiging van de werken aan het gemeentehuis aan de Oude Markt en de verhuis van de diensten die momenteel in het gemeentehuis aan het Kerkplein gehuisvest zijn, zal ook dit gebouw gerenoveerd worden. Het zal onderdak bieden aan een moderne centrale bibliotheek, een Huis van het Kind, de gemeenteraad en het ceremonieel gebeuren.  Peltenaren laten meedenken We hopen dat het gebouw een ontmoetingsplek kan worden voor de Peltenaar, een plek waar mensen zich thuis voelen. Een plek waar je zowel activiteit en bruisende energie kan vinden als rust. We willen naar een verscheidenheid van Peltenaren luisteren om een project op maat van alle gebruikers te maken, zoals: gebruikers en personeel van de huidige bibliotheken; personeel van de consultatiebureaus van Kind & Gezin en de gezinnen die ze bijstaan; personeel van opvoedingswinkel en de gezinnen die beroep op hen doen; personeel en cliënten van andere gezinsondersteunende diensten; kinderen en jongeren; enz. Participatietraject We zullen Peltenaren in twee fasen laten meedenken over dit project: een eerste fase waarin we breed nadenken over ideeën en dromen; en een tweede fase waarin we feedback vragen op een eerste ontwerp. Midden januari 2021 ging fase één van start met een workshop voor personeelsleden van de gemeente en gezinsondersteunende diensten die nauw bij het project betrokken zijn. In de volgende weken organiseren we workshops voor een mix van gebruikers en voor kinderen en jongeren. Via inspirerende filmpjes met voorbeelden uit binnen- en buitenland worden deelnemers vooraf ondergedompeld in nieuwe ideeën die we in het gebouw willen toepassen. Je kan de filmpjes hier bekijken. Eind januari-begin februari kunnen Peltenaren ook deelnemen aan een enquête over het project. In het voorjaar verwerkt architectenbureau SCOOP de inzichten uit fase één in een eerste ontwerp waarover we in een tweede fase opnieuw feedback aan Peltenaren willen vragen.   Wil je op de hoogte gehouden worden van volgende stappen in dit traject en je bijvoorbeeld uitnodigen om de enquête in te vullen, registreer je dan hier.   Foto: bibliotheek Den Helder, Nederland